DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Mira - Ostrožská Nová Ves

 
                         
                                             KŘTINSKÁ ZVONOHRA
 
 
  
                                                              
 
     
 
                                              KŘTINSKÁ ZVONOHRA
 
Stejně jako celé poutní místo mají i křtinské zvony svoji bohatou a pohnutou historii. Svědčí o tom záznamy v našich kronikách a archivních dokumentech.
Myšlenka nové Zvonohry nezapadla. Konkrétnější podobu ale dostává až v roce 1998. Tehdy se uvažovalo o dvou variantách - 6 zvonů nebo 15 zvonů. Rozhodnutí nakonec znělo: vybudujeme Zvonohru o 15 zvonech.
S výrobou se původně začalo ve zvonárně v Praze - Zbraslavi. Při povodni v roce 2002, kdy voda dosahovala v dílně výše přes 4 m, vzaly za své již připravené modely, na kterých se podílela maminka zvonaře akademická sochařka paní Květa Manoušková a zrovna v té době také náhle zemřela. Proto se odlití přesunulo až do Astenu v Holandsku.
Dílo se však po překonání mnoha nečekaných překážek přece jen podařilo. A tak přichází 12. červenec 2004. 15 zvonů je již v naší mariánské svatyni. Přicházejí návštěvníci, obdivují krásu zvonů a každý má možnost si dřevěným kladívkem klepnout na spodní hranu zvonu a uslyšet krásný zvuk.
V úterý 21. září 2004 již montovali pracovníci stavební hutě ze Slavonic kovovou zvonici. Následující den přijeli zvonaři a zavěsili všech patnáct zvonů. Zvonice je umístěna v zadním ambitu u tří nezasklených mříží. Je tedy možno vidět zvony i z náměstí. Elektrifikaci včetně elektronického zařízení montovali zámečníci z Prahy pod vedením pana Petra Manouška. V programu jsou zařazeny mariánské, vánoční a jiné písně. Postupně se budou přidávat další. Je možno naprogramovat až 1 000 písní. Na Zvonohru je možné připojit i klávesnici, takže zkušení varhaníci a klavíristé budou mají možnost si takto nevšedně zahrát.
Celkový náklad přesáhl 1 800 000 Kč. Je třeba ocenit, s jakým nadšením je Zvonohra přijímána a s jakou ochotností a obětavostí věnují lidé své dary. Několik příkladů: přijeli manželé až z Ústí nad Labem a rozhodli se uhradit zvon "Marek" v ceně 105 910 Kč. Jiní manželé položili v kanceláři na stůl 113 050 Kč na zvon "Matouš". Mladí manželé, kteří zde měli svatbu, věnovali 50 000Kč, které dostali jako dar ke svatbě. A podobně by bylo možné vypočítávat další dárce, kteří věnovali celý obnos na jednotlivé zvony. Jména sponzorů budou časem umístěna na zvláštní bronzové tabuli. Větší dárci dostanou darovací listiny.
Velikou slavností bylo pak svěcení této nové Zvonohry. Světitelem byl apoštolský nuncius Mons. Diego Causero. Vše se uskutečnilo v sobotu 9. října 2004: ve 14.00 sloužil pontifikální mši svatou, po ní požehnal Zvonohru a všem udělil papežské požehnání. Poté byla Zvonohra poprvé uvedena do provozu.
Dle vyjádření odborníků však této Zvonohře chybí některé tóny či půltóny, které by zajistily ještě dokonalejší melodii. A tak se po zvážení všech aspektů mohli nejen čtenáři Pozdravu ze Křtin s číslem 2/2005 dozvědět, že byl veřejně oznámen záměr rozšíření křtinské Zvonohry o dalších 8 zvonů. Současně přišla výzva křtinského faráře P. Prnky pro všechny ochotné dárce, kteří by měli zájem toto dílo podpořit.
Zájem o financování plánovaných zvonů a také o možnost zvolit si jeho jméno byl tak velký, že Zvonohra byla nakonec rozšířena ne o 8, ale o 12 zvonů. Celkový počet zvonů zavěšených na zvonici bude tedy 27!
Zvonař Petr R. Manoušek po konzultaci s dalšími odborníky navrhl skladbu nových 12 zvonů tak, aby celý soubor byl schopen generovat co nejčistší melodie. Nové zvony budou až na dva kusy spíše menších hmotností.
V říjnu roku 2006 přišla z Holandska zpráva, že nové zvony jsou již ulity. Čekala je však ještě povrchová úprava, osazení kladivy a transport do České republiky.
V listopadu přinesl křtinský web následující zprávu: "…S radostí vám oznamuji, že jsem ve středu 8. listopadu 2006 převzal 12 dalších zvonů, o které bude naše Zvonohra obohacena. Všechny zvony mají své dárce. Největší z dovezených zvonů nese znak Jihomoravského kraje, který tento zvon věnoval. …Celková váha všech 12 zvonů je asi 700 kg. Celková hodnota včetně bicích kladiv a zařízení dosáhne jeden milion Kč. …V současné době osazujeme dubové příčné trámy, upravujeme elektroinstalaci, rozšiřujeme paměť o další modul…"
Ve čtvrtek 30. 11. 2006 byla v pozdních nočních hodinách dokončena instalace nových zvonů k 15 zvonům původním. Podle zvonařského mistra pana Manouška se svým současným rozsahem řadí k předním v Evropě.
Slavným dnem pro nově rozšířenou Zvonohru se stala neděle 15. dubna 2007, kdy brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle slavnostně požehnal 12 nových zvonů po pontifikální mši svaté, kterou sloužil v 10:30 hod. Žehnání se zúčastnila celá řada významných hostů, patronů jednotlivých zvonů, zvonařský mistr a další. Velký zájem byl i ze strany médií. Po žehnání byla kompletní Zvonkohra poprvé uvedena do provozu v podobě malého koncertu v podání redaktor Českého rozhlasu Radka Rejška.
Ať je tedy nová Zvonohra, snad největší ve střední Evropě, ozdobou naší mariánské svatyně ke cti a chvále Boží a naší nebeské Matky Panny Marie!

KŘTINSKÁ ZVONOHRA - POPIS JEDNOTLIVÝCH ZVONŮ
Zvon Anna
zvon Anna Je první a největší zvon. Jak vyplývá z historie, již zvon ve věžce nad ambity měl toto jméno. Je zde také kaple sv. Anny, která byla matkou Panny Marie.
Zvon je darem poutníků.
Technické údaje: průměr 845mm, hmotnost 364kg, tón A#, rok odlití 2004.
Zvuková ukázka zvonu Anna

Zvon Dar Jihomoravského kraje
Zvon Dar JM kraje Zvon je darem Jihomoravského kraje.
Technické údaje: průměr 800mm, hmotnost 304kg, tón H1, rok odlití 2006.
Zvuková ukázka zvonu Dar JM kraje

Zvon Josef
Zvon Josef Traduje se stará legenda vážící se ke stavbě našeho kostela. A pak podle původního návrhu G. Santiniho měly být ambity i na protější straně zakončené kaplí svatého Josefa.
Zvon je darem farníků.
Technické údaje: průměr 759mm, hmotnost 260kg, tón C2, rok odlití 2004.
Zvuková ukázka zvonu Josef

Zvon Apolena
Zvon Apolena Technické údaje: průměr 720mm, hmotnost 222kg, tón C#, rok odlití 2006.
Zvuková ukázka zvonu Apolena

Zvon Barbora
Zvon Barbora Sv. Barbora je v tomto kraji velmi uctívaná, v našem kostele má oltář a také malý zvon umíráček nesl její jméno.
Technické údaje: průměr 682mm, hmotnost 192kg, tón D2, rok odlití 2004.
Zvuková ukázka zvonu Barbora

Zvon Tomáš
Zvon Tomáš Zvon je darem dlouholetého zdejšího faráře P. Tomáše Prnky.
Technické údaje: průměr 640mm, hmotnost 156kg, tón D#, rok odlití 2004.
Zvuková ukázka zvonu Tomáš

Zvon Václav
Zvon Václav Název dostal podle jednoho z hlavních patronů české země svatého knížete Václava.
Technické údaje: průměr 605mm, hmotnost 134kg, tón E2, rok odlití 2004.
Zvuková ukázka zvonu Václav

Zvon Matouš
Zvon Matouš Sv. Matouš - jeden z čtyř evangelistů.
Technické údaje: průměr 575mm, hmotnost 115kg, tón F2, rok odlití 2004.
Zvuková ukázka zvonu Matouš

Zvon Marek
Zvon Marek Sv. Marek - jeden z čtyř evangelistů.
Technické údaje: průměr 543mm, hmotnost 99kg, tón F#, rok odlití 2004.
Zvuková ukázka zvonu Marek

Zvon Lukáš
Zvon Lukáš Sv. Lukáš - jeden z čtyř evangelistů.
Zvon je darem brněnské mládeže.
Technické údaje: průměr 516mm, hmotnost 85kg, tón G2, rok odlití 2004.
Zvuková ukázka zvonu Lukáš

Zvon Jan
Zvon Jan Sv. Jan - jeden z čtyř evangelistů.
Technické údaje: průměr 491mm, hmotnost 73kg, tón G#, rok odlití 2004.
Zvuková ukázka zvonu Jan

Zvon Cyril a Metoděj
Zvon Cyril a Metoděj Dle tradice zde křtili sv. Cyril a Metoděj, proto pojmenování poutního místa Křtiny, proto i zvon nese jejich jméno s prosbou: "Dědictví otců zachovej nám, Pane!"
Technické údaje: průměr 462mm, hmotnost 62kg, tón A2, rok odlití 2004.
Zvuková ukázka zvonu Cyril a Metoděj

Zvon Anežka
Zvon Anežka Nechybí ani zvon se jménem naší populární světice sv. Anežky.
Technické údaje: průměr 444mm, hmotnost 56kg, tón A#, rok odlití 2004.
Zvuková ukázka zvonu Anežka

Zvon Augustin
Zvon Augustin Tento zvon má úzký vztah k premonstrátům, kteří zde celá staletí působili.
Technické údaje: průměr 416mm, hmotnost 47kg, tón H2, rok odlití 2004.
Zvuková ukázka zvonu Augustin

Zvon Norbert
Zvon Norbert Také tento zvon má úzký vztah k premonstrátům, kteří zde celá staletí působili.
Technické údaje: průměr 417mm, hmotnost 46kg, tón C3, rok odlití 2004.
Zvuková ukázka zvonu Norbert

Zvon Kryštof
Zvon Kryštof Označení "Kryštof" nese zvon podle opata Kryštofa Matušky, který se postaral o dostavbu nynějšího chrámu a je pohřben za hlavním oltářem.
Technické údaje: průměr 385mm, hmotnost 39kg, tón C#, rok odlití 2004.
Zvuková ukázka zvonu Kryštof

Zvon Markéta
Zvon Markéta Sv. Markéta je jedna ze 14 pomocníků, jimž je zasvěcen boční oltář.
Technické údaje: průměr 366mm, hmotnost 34kg, tón D3, rok odlití 2004.
Zvuková ukázka zvonu Markéta

Zvon Libor
Zvon Libor Technické údaje: průměr 339mm, hmotnost 26kg, tón D#, rok odlití 2006.
Zvuková ukázka zvonu Libor

Zvon Dar obce Křtiny
Zvon Dar obce Křtiny Zvon je darem občanů obce Křtiny.
Technické údaje: průměr 323mm, hmotnost 23kg, tón E3, rok odlití 2006.
Zvuková ukázka zvonu Dar obce Křtiny

Zvon Ludmila
Zvon Ludmila Technické údaje: průměr 313mm, hmotnost 22kg, tón F3, rok odlití 2006.
Zvuková ukázka zvonu Ludmila

Zvon Dar ŠLP MZLU Brno
Zvon Dar ŠLP MZLU Brno Zvon je darem Školního lesního podniku MZLU Brno.
Technické údaje: průměr 295mm, hmotnost 18kg, tón F#, rok odlití 2006.
Zvuková ukázka zvonu Dar ŠLP MZLU Brno

Zvon Dar Maltézského řádu
Zvon Dar Maltézského řádu Zvon je darem Maltézského řádu z Belgie.
Technické údaje: průměr 280mm, hmotnost 16kg, tón G3, rok odlití 2006.
Zvuková ukázka zvonu Dar Maltézského řádu

Zvon Florian
Zvon Florian Technické údaje: průměr 268mm, hmotnost 14kg, tón G#, rok odlití 2006.
Zvuková ukázka zvonu Florian

Zvon Dar Zastupitelstva obce Křtin 2002-2006
Zvon Dar Zastupitelstva obce Křtin 2002-2006 Zvon je darem Zastupitelstva obce Křtiny v letech 2002-2006.
Technické údaje: průměr 254mm, hmotnost 12kg, tón A3, rok odlití 2006.
Zvuková ukázka zvonu Dar Zastupitelstva obce Křtin 2002-2006

Zvon Dar Zastupitelstva obce Křtin 2002-2006
Zvon Dar Zastupitelstva obce Křtin 2002-2006 Zvon je darem Zastupitelstva obce Křtiny v letech 2002-2006.
Technické údaje: průměr 254mm, hmotnost 12kg, tón A3, rok odlití 2006.
Zvuková ukázka zvonu Dar Zastupitelstva obce Křtin 2002-2006

Zvon Dar Za uzdravení
Zvon Dar Za uzdravení Technické údaje: průměr 242mm, hmotnost 10kg, tón A#, rok odlití 2006.
Zvuková ukázka zvonu Za uzdravení

Zvon Cecílie
Zvon Cecílie Technické údaje: průměr 231mm, hmotnost 9kg, tón H3, rok odlití 2006.
Zvuková ukázka zvonu Cecílie

Zvon Věra
Zvon Věra Technické údaje: průměr 226mm, hmotnost 9kg, tón C4, rok odlití 2006.
Zvuková ukázka zvonu Věra

 
Ukázka několika písní
 
Sada 1
Sada 2
Sada 3
Sada 4
                                 
                                V uvedených sadách je možné písně slyšet při osobní návštěvě Zvonohry.
 
    Zvonohra se rozeznívá pravidelně v těchto časech:  
  • Sobota - 18:06 hod.
  • Neděle - 12:06 hod.